Ing. arch. Ľubica Galajdová

autorizovaný architekt

architekt

Ing. arch. Ľubica Galajdová
autorizovaný architekt SKA

 • rekonštrukcie
 • novostavby
 • rodinné domy
 • kancelárie
 • kaviarne
 • riešenie dispozícií
 • farebnosť
 • návrh atypového nábytku
 • výber mobiliáru a doplnkov
 • konzultácie
 • autorský dozor
 • návrh a dohľad nad realizáciou klientských zmien